• Company Name : Beijing Tianli Trading Co., Ltdi
  • About Us : &aring;Œ—&auml;&ordm;&not;&aring;&curren;&copy;&auml;&cedil;&frac12;&ccedil;œ&frac14;&eacute;•œ&egrave;&acute;&cedil;&aelig;˜“&aelig;œ‰&eacute;™&aring;…&not;&aring;&cedil;&iuml;&frac14;Œ&aring;&middot;&sup2;&ccedil;&raquo;&aelig;œ‰&eacute;€&frac34;&aring;&auml;&ordm;”&aring;&sup1;&acute;&ccedil;š„&aring;Ž†&aring;&sup2;&iuml;&frac14;Œ&eacute;‡‡&aring;–&ccedil;&raquo;Ÿ&auml;&cedil;€&ccedil;š„&egrave;&acute;&uml;&eacute;‡&eacute;”€&aring;”&reg;&ccedil;&reg;&iexcl;&ccedil;†&auml;&frac12;“&ccedil;&sup3;&raquo;&atilde;€‚&aelig;ˆ‘&auml;&raquo;&not;&auml;&cedil;€&egrave;&acute;&macr;&auml;&iquest;&aelig;Œ&ccedil;&uml;&sup3;&aring;&reg;š&aring;‡&ordm;&egrave;‰&sup2;&ccedil;š„&aring;“&egrave;&acute;&uml;&iuml;&frac14;Œ&aring;Œ&aelig;—&para;&aring;š&aelig;Œ&aring;&macr;&sup1;&aring;&reg;&cent;&aelig;ˆ&middot;&ccedil;š„&egrave;&acute;&acute;&aring;&iquest;ƒ&aelig;œ&aring;Š&iexcl;&atilde;€‚&egrave;€&aring;&reg;&cent;&aelig;ˆ&middot;&ccedil;š„&aring;&pound;&ccedil;&cent;‘&auml;&cedil;€&ccedil;›&acute;&aelig;˜&macr;&aelig;ˆ‘&auml;&raquo;&not;&eacute;”€&aring;”&reg;&ccedil;š„&aelig;”&macr;&aelig;Ÿ&plusmn;&aring;’Œ&aring;Š&uml;&aring;Š›&atilde;€‚ &auml;&ordm;&sect;&aring;“&ccedil;š„&aring;Ÿ&ordm;&aelig;œ&not;&aelig;ƒ…&aring;†&micro;&iuml;&frac14;š 1&iuml;&frac14;‰&aring;“&egrave;&acute;&uml;&iuml;&frac14;š&aelig;‰€&aelig;œ‰&ccedil;š„&auml;&ordm;&sect;&aring;“&aring;‡&aelig;œ‰&aelig;&not;&sect;&aelig;&acute;&sup2;CE&egrave;&reg;&curren;&egrave;&macr;&iuml;&frac14;Œ&ccedil;”Ÿ&auml;&ordm;&sect;&egrave;&iquest;‡&ccedil;&uml;‹&auml;&cedil;&shy;&aelig;œ‰&auml;&cedil;&yen;&aelig;&nbsp;&frac14;&ccedil;š„&egrave;&acute;&uml;&eacute;‡&aelig;Ž&sect;&aring;ˆ&para;&atilde;€‚ 2&iuml;&frac14;‰&auml;&raquo;&middot;&aelig;&nbsp;&frac14;&iuml;&frac14;š&eacute;’ˆ&aring;&macr;&sup1;&aelig;&para;ˆ&egrave;&acute;&sup1;&egrave;€…&iuml;&frac14;Œ&auml;&cedil;&raquo;&egrave;&brvbar;&ccedil;&raquo;&egrave;&yen;&aelig;‰&sup1;&aring;‘&iuml;&frac14;Œ&auml;&raquo;&middot;&aelig;&nbsp;&frac14;&aelig;œ‰&auml;&frac14;˜&aring;Š&iquest;&atilde;€‚ 3&iuml;&frac14;‰&aelig;œ&aring;Š&iexcl;&iuml;&frac14;š&aelig;œ‰&auml;&cedil;“&eacute;—&uml;&ccedil;š„&aring;&deg;&eacute;—&shy;&aring;&frac14;&egrave;&acute;&sect;&auml;&raquo;“&atilde;€‚&aring;&curren;š&ccedil;&sect;&auml;&ordm;&sect;&aring;“&eacute;•&iquest;&aelig;œŸ&aelig;œ‰&ccedil;Ž&deg;&egrave;&acute;&sect;&atilde;€‚&aelig;&auml;&frac34;›&aelig;Š€&aelig;œ&macr;&aelig;”&macr;&aelig;Œ&atilde;€‚</p>
  • Product/Service : frame,sun glasses
  • Category :
  • Contact Person : Ms. Linda cai
  • Link More : China ,China
  • Telephone :
  • Address : Chaoyang, Beijing, Beijing, China
  • Business Type : Trading